Weblog

Ik ga op reis en neem mee……….Over werken met je biografie.

Ik ga op reis en neem mee……. Iedereen kent dit gezelschapsspel, waarbij het aantal te onthouden zaken groeit, tot je iets vergeet en ‘af’ bent.

Vanaf je geboorte ben je ook op reis en al ontwikkelend neem je steeds meer mee. We onthouden lang niet alles wat we in de loop van de jaren met ons meenemen, toch bepaalt het ons vaak in grotere mate dan we denken. Daarom is het zo goed om in periodes van bezinning op je leven, op je werk of je carrière, die persoonlijke koffers en tassen eens te onderzoeken. Wat zit er allemaal in? Wat sjouw je mee dat achtergelaten mag worden? Welke schatten komen tevoorschijn die je nu heel goed kunt gebruiken, of, is er iets dat je hebt laten liggen, waardoor je niet meer goed mee kan doen?

In mijn werk is het schrijven van een uitgebreide biografie, of het vertellen van je biografie essentieel. Het is een bron van zelfkennis. We leven in het hier en nu, maar we zijn hier en nu door wat we in het verleden gedaan en nagelaten hebben.
Daarom is het werken met je biografie zinnig, je pakt je leven uit en ziet wat er bruikbaar is, waar je te veel of te weinig waarde aan gehecht hebt. Spreid het uit, laat het licht erop schijnen, spreek, lach, huil, gebruik al je zintuigen. En richt je dan met je al die eigen wijsheid en met nieuwe energie op vandaag en op de dag van morgen.

17 juni 2014, 12:57 Categorie: Gedachtes Permalink

Wat is Systemisch Werk

Samen met Marion de Goeij-Obers heb ik weer twee trainingsdagen achter de rug, waarin we werkvormen en gedachtegoed overdagen vanuit systemisch denken. Geregeld wordt mij gevraagd wat systemisch werken is, daarom is deze weblog gewijd aan het systemische werk. Systemisch werken en systemisch kijken betekent dat je naar de mens kijkt, met de setting waarin hij of zij functioneert. Hoezeer we ook een op zichzelf staand individu (willen) zijn, we komen voort uit een familie en de familie maakt nog steeds deel van ons uit: de familie resoneert in ons.

We zijn allemaal als mens ingebed in 'systemen' die een eigen dynamiek hebben, die 'wetten' en 'een geweten' hebben, waarin we een specifieke plek hebben. Kijkend naar wat er tevoorschijn komt als we een organisatie of familie neerzetten met behulp van representanten of voorwerpen, sluiten we aan op het resonantieveld. Deze waarneming van energie is een krachtig instrument in het systemische werk.

Hulpverleners willen helpen, wensen vaak dat het goed wordt: 'en ze leefden nog lang en gelukkig'. In dit soort werk ligt de aandacht bij het onderzoeken van de dynamieken in het systeem waar de cliënt een vraag over heeft. Wat moet er gezien worden, wat is er in dit grotere geheel eigenlijk gaande? Wat is de positie van de cliënt? Door middel van representanten wordt helder waar de spanning zit en wat de cliënt kan doen om heel te worden. Het kan gaan om erkennen wat er is, gegevenheden accepteren, een nieuwe richting uit gaan, alsnog contact maken met bepaalde personen, afscheid nemen, je positie herzien.

In onze training systemisch werk in de praktijk geven we twee dagen gegeven waarbij de deelnemers kunnen ervaren hoe je kunt werken met de principes. Op verzoek van deelnemers aan deze trainingen hebben we een vervolg tweedaagse gemaakt waarin er volop verder geoefend wordt met kleine werkvormen. Deelnemers ervaren de beide trainingen als praktisch en indringend.

24 augustus 2011, 14:37 Categorie: Laatste nieuws Permalink

Verkoop DVD ‘S van lezingen

Van de lezing 'Geld en levensenergie' is een mooie dvd gemaakt door Leo van Ditmarsch (cameraman) en Joerik van Ditmarsch (editor). De kosten bedragen €10,- voor de dvd en €2,- voor toezending van 1 dvd. Bij twee dvd's zijn de verzendkosten €2,50. Tevens is de dvd 'Het is de liefde' over de verhouding van kinderen tot hun ouders, weer verkrijgbaar. De kosten zijn hetzelfde als bij 'Geld en energie'. Deze dvd is ook een productie van Leo van Ditmarsch.

Aanbieding: Er zijn nog enkele exemplaren van mijn interview over 'Contact' dat door Charme is gemaakt. Tevens is de dvd, gemaakt door Leo van Ditmarsch, tijdens de lezing 'Leiding geven' nog beschikbaar. Deze beide dvd's kosten €5,- plus verzendkosten (zie boven).

DVD bestellen? Vul het contactformulier in.

24 augustus 2011, 14:35 Categorie: Laatste nieuws Permalink

Wat is de MBTI

Wat onderzoek je met het instrument MBTI.

De MBTI (Myers Briggs Type Indicator) zoals ze ontwikkeld is door Myers en Briggs, is gebaseerd op de theorie van de psychologische typen van Jung. Jung benoemde als functies introvert en extravert, denken en voelen, waarnemen en intuitie. De MBTI gaat uit van een set vragen die je helpen om voor jezelf te bepalen wat op deze gebieden je voorkeurstijl is. Je onderzoekt zowel schriftelijk als door middel van een gesprek je voorkeur voor bepaalde functies. Jij bepaalt uiteindelijk zelf je voorkeurstijl, niet de lijst en ook niet degene bij wie je dit doet.

Kort samengevat onderzoek je:

Extravert en introvert. Hoe laadt je jezelf op, waar krijg je nieuwe energie van. Doe je dat bijvoorbeeld door contact met de buitenwereld of door je juist af te sluiten?

Sensing (alle zintuigen=waarnemen) en iNtuïtie. Mensen met een voorkeur voor Sensing zijn concreet gericht, aandacht voor details, bouwen. Aards en geneigd te blijven bij wat er is; realistisch. Mensen met een voorkeur voor Intuïtie zien het grote geheel en hebben vervolgens associaties, pas later komt de vraag of iets haalbaar is. Iets nieuws bedenken wordt vaak leuker gevonden dan het praktisch zelf uitvoeren.

Thinking en Feeling. Beide functies gebruik je om te beoordelen en te beslissen. Vanuit het Denken ben je gericht op zo objectief mogelijke oordelen: doe het recht aan de zaak. Vanuit het Voelen ben je gericht op zo persoonlijk mogelijke oordelen: doet dit recht aan het individu, de persoon.

De MBTI onderscheidt ook: Judging en Percieving Bij Judging ben je gericht op ‘closure’: het organiseren en afronden van zaken. Mensen met Judging als voorkeur houden van planning, hebben zaken vaak voor de einddatum af. Afspraak is afspraak, stuk voor stuk zaken aanpakken en op tijd werken. Met Percieving ga je met de flow mee, ontvankelijk voor wat je ‘onderweg tegenkomt’ en flexibel. Mensen met Percieving als voorkeur houden ervan alle opties open te houden en te onderzoeken. Scheppen voor zichzelf vaak tijdsdruk, in een eindspurt komt er een goed product.

In het kader van persoonlijke ontwikkeling of bij samenwerkingsvragen, of wanneer je het moeilijk hebt met iemand, kan de MBTI inzicht geven. Je krijgt zicht op je kwaliteiten en valkuilen. Het helpt ook om je blik te verruimen ten aanzien van anderen.

24 augustus 2011, 13:59 Categorie: Laatste nieuws Permalink

SAMENWERKING, samen werking hebben.

In deze weblog wil ik iets meer vertellen over het werk dat ik samen met anderen doe.

Na mijn opleiding in familie-opstellingen in Groningen heb ik samenwerking gezocht met mijn vriendin Marion de Goeij-Obers Zij heeft haar opleiding elders gedaan wat ook weer andere werkvormen oplevert. We vullen elkaar aan en omdat we het samen zichtbaar goed hebben, is er snel een veilige bedding voor de deelnemers. Het zijn intensieve dagen, maar de sfeer blijft tussendoor ontspannen.

Voor de School voor Politie Leiderschap geef ik samen met Eric van der List alweer geruime tijd de Leergang Persoonlijke en Functionele Integriteit. Als basis voor de leergang maakt iedereen zijn biografie en dat is ook een werkdocument. Eric is een ervaren trainer en coach. We werken niet competitief maar in voortdurende afstemming, zodat wij allebei tot ons recht komen en de deelnemers het beste krijgen. Ik leer de wereld van de politie, brandweer en marechaussee steeds beter kennen, wat verrijkend is.

Samen met John van der Weide heb ik een Opleiding Authentiek Leiderschap opgezet voor beleidsmedewerkers van een gemeente. De training legt het accent op het versterken van de eigen autoriteit en hoe heel te blijven in het spanningsveld tussen politieke agenda’s en menselijke mogelijkheden. John is een goede vriend en bedrijfsmaatschappelijk werker.

Ik ben erg blij met deze samenwerkingsverbanden. Mocht je al lezend het idee hebben dat we iets voor jouw organisatie zouden kunnen betekenen, hoor ik dat natuurlijk graag.

10 januari 2011, 10:21 Categorie: Laatste nieuws Permalink

Categorieëen

Archief

Binnenkort